Ogłoszenie

listy zakwalifikowanych kandydatów do szkoły
w piatek 5 lipca 2019 od godz. 8:00.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do szkoły
w dniach 5-10 lipca 2019 w godzinach 8:00 15:00
oraz złożenie oryginałów dokumentów
jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.
(Listy w sekretariacie II piętro)

Nasze zalety

   Szkoła bezpieczna z optymalną liczebnością klas do 25 osób

  Dogodne dojazdy

   Atrakcyjne stypendia (socjalne, naukowe, artystyczne)

  Bezpłatne podręczniki

   Koła naukowe i zajęcia pozalekcyjne

  Obozy edukacyjne i wyjazdy turystyczno-sportowe

   Kurs prawa jazdy