Nasze zalety

   Szkoła bezpieczna z optymalną liczebnością klas do 25 osób

  Dogodne dojazdy

   Atrakcyjne stypendia (socjalne, naukowe, artystyczne)

  Bezpłatne podręczniki

   Koła naukowe i zajęcia pozalekcyjne

  Obozy edukacyjne i wyjazdy turystyczno-sportowe

   Kurs prawa jazdy

  Dla każdego ucznia darmowy Microsoft Office 365