Chemiczny pasjans Mendelejewa

Chemiczny pasjans Mendelejewa
Chemiczny pasjans Mendelejewa

To już trzecia edycja konkursu „Chemiczny pasjans Mendelejewa”. Jest on adresowany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie nauki. Tym razem poszerzył on swój zasięg i objął większość szkół podstawowych z terenu naszej gminy, a w jego organizację logistyczną i przebieg zaangażowali się uczniowie I LO w Nowej Sarzynie pod okiem nauczycieli chemii.

Etap finałowy konkursu odbył się 10 marca b.r. w auli nowosarzyńskiego I Liceum Ogólnokształcącego. Miło było gościć przedstawicieli firmy CIECH Sarzyna S.A. panią Bogumiłę Szwedo, pana Sławomira Babiarza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna pana Andrzeja Rychla, biorących udział w otwarciu etapu finałowego. W konkursie brało udział sześć drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Jelnej, Łętowni, Sarzyny, Rudy Łańcuckiej, Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzyny. Trzyosobowe zespoły reprezentujące daną szkołę zostały wyłonione we wcześniejszych eliminacjach szkolnych.

Drużyny, współpracując w grupie, rywalizowały w różnorodnych konkurencjach. Oprócz klasycznego testu wiadomości uczestnicy musieli rozwiązać zagadki logiczne i rebusy związane tematycznie z układem okresowym pierwiastków oraz wykazać się znajomością życiorysu twórcy układu okresowego -Dymitra Mendelejewa. Publiczność, składająca się z uczniów liceum i szkoły podstawowej również miała okazję odświeżyć swoją wiedzę z tej dziedziny, gdyż dla niej także przewidziane były różne konkurencje sprawdzające znajomość układu okresowego pierwiastków.
Konkurs prowadzony był przez uczennice klas licealnych, a nad jego przebiegiem czuwały nauczycielki chemii tutejszej szkoły: pani Elżbieta Łysowska i pani Elżbieta Domańska. Komisja konkursowa, której przewodniczył p. Roman Michna – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Szkół „Prymus”, na bieżąco oceniała wyniki poszczególnych konkurencji.

Rywalizacja była wyrównana, wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą i sprawnością w korzystaniu z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków. Różnice punktowe pomiędzy drużynami były nieznaczne.

I miejsce: najlepszą okazała się drużyna w składzie: Anna Wośko, Martyna Paszek, Dawid Dołęga reprezentująca Szkołę Podstawową im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie.
II miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej w składzie: Tomasz Flis, Wojciech Kozyra, Magdalena Piechowska.
III miejsce: drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Rudzie Łańcuckiej: Patrycja Babiarz, Szymon Stachnio, Piotr Hanejko.

Wszyscy uczestniczy otrzymali dyplomy i drobne upominki, m. in. ekologiczne mydełka wykonane przez uczniów LO podczas zajęć pozalekcyjnych. Laureaci otrzymali dodatkowo statuetki i nagrody książkowe.

 

Aplikacja
mobilna!

Bądź na bieżąco i pod ręką z aktualnościami w naszej szkole.

Skorzystaj z Chrome by zainstalować aplikację.

Przejdź do Facebooka
Zainstaluj na telefonie już teraz!

Nasze social media

Ostatnie ruchy naszego liceum w sieci