Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty:

Obowiązkowo:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na formularzu dostępnym w_szkole lub na stronie internetowej
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów
  3. kartę zdrowia ze szkoły podstawowej
  4. zdjęcie legitymacyjne (opisane na odwrocie: nazwisko i imię , data urodzenia, adres zamieszkania)

Dodatkowo:

  1. opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

 

 

Aplikacja
mobilna!

Bądź na bieżąco i pod ręką z aktualnościami w naszej szkole.

Skorzystaj z Chrome by zainstalować aplikację.

Przejdź do Facebooka
Zainstaluj na telefonie już teraz!

Nasze social media

Ostatnie ruchy naszego liceum w sieci