Dzień matki

Dzień matki
Dzień matki
😊Uczniowie 2 LOD przypominają, że dziś Dzień Matki! 💐
Dla wszystkich Mam – fragm. wiersza
ks. Jana Twardowskiego
,,Nie od­po­wia­daj­cie ra­zem i osob­no
że nie ma lu­dzi nie­za­stą­pio­nych
bo prze­cież moja mat­ka
ła­god­na i nie­ubła­ga­na
cała w cza­sie te­raź­niej­szym nie­do­koń­czo­nym
wy­chy­la się z nie­ba
żeby mi przy­szyć obe­rwa­ny gu­zik
kto to le­piej po­tra­fi
w czy­ich pal­cach drży igła jak dru­cik cie­pła
gdy tyle dzi­siaj uczuć a mało mi­ło­ści…”❤️

Aplikacja
mobilna!

Bądź na bieżąco i pod ręką z aktualnościami w naszej szkole.

Skorzystaj z Chrome by zainstalować aplikację.

Przejdź do Facebooka
Zainstaluj na telefonie już teraz!

Nasze social media

Ostatnie ruchy naszego liceum w sieci