[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty:

 

Obowiązkowo:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie internetowej
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów
  3. kartę zdrowia ze szkoły podstawowej
  4. trzy fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie:  nazwisko i imię , data urodzenia, adres zamieszkania)

 

Dodatkowo:

opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

 

Pobierz wniosek o przyjęcie do liceum

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]