Branżowa Szkoła I Stopnia

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Sarzynie, na wymienionym kierunku będą mieli możliwość bezpłatnego przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.
Dzięki podpisanym deklaracjom z lokalnymi przedsiębiorcami, uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Sarzynie, na wszystkich kierunkach kształcenia, będą mogli odbywać praktyki zawodowe w lokalnych firmach, a najlepsi absolwenci znajdą w nich zatrudnienie.

Kierunki kształcenia:

Uczniowie na tym kierunku kształcenia, będą wykonywać obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Kształcenie będzie obejmowało zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy, eksploatacji i obsługi pojazdów samochodowych.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w dużych firmach serwisowych, małych zakładach usługowo-gospodarczych oraz prowadzić własny warsztat naprawczy.
Elektryk

W ramach nauki zawodu uczniowie zdobędą wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych, wykonywania prac montażowych w układach automatyki, zabezpieczeń sygnalizacji i pomiarów, wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzania przeglądów i konserwacji maszyn elektrycznych oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz coraz powszechniejszej w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych energoelektroniki.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego, mogą również założyć własną firmę wykonującą instalacje elektryczne w różnych obiektach.

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (Automatyk)

Uczniowie na tym kierunku kształcenia, będą uczestniczyć w procesie produkcji elektronicznych urządzeń automatyki przemysłowej i instalacji systemów automatyki w obiektach przemysłowych. Będą  montować elementy oraz podzespoły elektryczne i elektroniczne, wykorzystując fabryczne urządzenia technologiczne oraz ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne. Uczniowie będą zajmować się instalowaniem  przewodów, mikrosilników, wykonywaniem połączeń systemów automatyki i sterowania z obiektami sterowanymi.

Uczniowie po tym kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i wykonaniem instalacji elektrycznych, w zakładach energetycznych, hutach, elektrowniach, fabrykach samochodowych.
Uczniowie wybierając ten kierunek kształcenia będą obsługiwać i nadzorować  uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to także przygotowywanie stanowiska pracy, ustawianie parametrów, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.
Uczniowie tego kierunku będą wykonywać prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją aparatury i urządzeń chemicznych, jak: wieże próżniowe i destylacyjne, krystalizatory, reaktory, dyfuzory, autoklawy, kotły ciśnieniowe, wulkanizacyjne, pompy, suszarki, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji.

Uczniowie po tym kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle petrochemicznym, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (np. środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.), w przemyśle gumowym, oraz przemyśle farb i lakierów.
Kucharz

W trakcie 3-letniej nauki w szkole uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw żywienia człowieka i wyposażenia zakładów gastronomicznych. Będą sporządzać różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w charakterze kucharza w każdej placówce gastronomicznej.

Piekarz

Uczniowie wybierając ten kierunek kształcenia będą  prowadzić procesy i wykonywać czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w charakterze piekarza w  piekarniach.
Ślusarz

W trakcie 3-letniej nauki w szkole uczniowie  nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu łączenia metali technikami spawalniczymi. Ponadto będą wykonywać i naprawiać elementy maszyn, różnego rodzaju narzędzi i urządzeń

Kowal

Uczniowie wybierający ten zawód będą wykonywać i naprawić różnego rodzaju wyroby i urządzenia ze stali i metali kolorowych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, zakładach produkcyjnych, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego.
Uczniowie będą uczyć się instalować, montować i remontować instalacje grzewcze i wodno-kanalizacyjne w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych i usługowych, placówkach administracyjnych i oświatowych, w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w  innych zakładach usługowych lub własna działalność gospodarcza.
Absolwenci tego zawodu uzyskują kwalifikacje w zakresie wykonywania różnego rodzaju elementów budowlanych takich jak: mury nośne, ścianki działowe, nadproża, stropy, sklepienia, układania glazury i terakoty, wykonywania tynków, gładzi gipsowych, izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, tynków ozdobnych i szlachetnych, stiuków, sztablatur, i tynków sgraffito, a także remontów i konserwacji obiektów budowlanych.

Uczniowie tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, zakładach usługowo-remontowych lub też prowadzić działalność gospodarczą w tej dziedzinie.
Po ukończeniu szkoły absolwenci nabywają umiejętności praktycznych w zakresie: fachowego i rzetelnego sprzedawania towaru, udzielania poradnictwa sprzedażowego zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy, przechowywania i konserwowania towarów zgodnie z obowiązującymi normami, zorganizowania i wykorzystywania urządzeń sklepowych do ekspozycji i sprzedaży towarów, sporządzania dokumentacji sklepowej, prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym, posługiwania się wybranymi programami komputerowymi.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach zajmujących się sprzedażą detaliczną jak i hurtową.
Uczniowie wybierając ten zawód będą wykonywać zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych urządzeń, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych.

Absolwenci tego kierunku kształcenia mogą pracować w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego bądź podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.
Florysta

Uczniowie na kierunku florysta będą tworzyć dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia; zajmując się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Uczniowie będą wykorzystywać w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w kwiaciarniach, firmach florystycznych lub firmach specjalizujących się w wykonywaniem dekoracji wnętrz. Florysta może on wykonywać swoje zadania w różnych środowiskach np. w hotelu, kościele, plenerze czy podczas imprez targowych i wystawienniczych.

Ogrodnik 

Do obowiązków uczniów, wybierających ten kierunek kształcenia będzie zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Ogrodnik może pracować na własny rachunek bądź zatrudniając się w jednej z firm ogrodniczych, które realizują projekty dotyczące aranżacji ogrodów bądź wykonują inne usługi na terenach otwartych według zapotrzebowania klientów. Ogrodnicy pracują nierzadko w sklepach ogrodniczych.