Ogłoszenie

listy zakwalifikowanych kandydatów do szkoły
w piatek 5 lipca 2019 od godz. 8:00.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do szkoły
w dniach 5-10 lipca 2019 w godzinach 8:00 15:00
oraz złożenie oryginałów dokumentów
jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.
(Listy w sekretariacie II piętro)