Uczniowie liceum licznie uczestniczyli w piątkowym wyjeździe 14 lutego br.

Uczniowie liceum licznie uczestniczyli w piątkowym wyjeździe 14 lutego br.
Uczniowie liceum licznie uczestniczyli w piątkowym wyjeździe 14 lutego br.

Uczniowie liceum licznie uczestniczyli w piątkowym wyjeździe 14 lutego br.
na Politechnikę Rzeszowską. Celem wyjazdu był udział w XXVII Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, 1 Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Seminarium otworzył dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Prorektor
ds. kształcenia, który zachęcał młodzież do podjęcia studiów w Politechnice Rzeszowskiej. Uczestników Seminarium przywitała również dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, Prodziekan ds. Rozwoju – koordynator wydarzenia
z ramienia Wydziału Chemicznego, która zachęcała uczniów do udziału
w innych, zbliżających się wydarzeniach związanych z promocją zarówno Wydziału Chemicznego, jak i całej Politechniki Rzeszowskiej. Ofertę dydaktyczną Wydziału przedstawił dr inż. Maciej Kisiel. Zwieńczeniem jego wystąpienia była prezentacja filmu promującego Wydział.
Po wysłuchaniu dwóch wykładów uczniowie zapoznali się z interesującą prezentacją (dotyczącą bardzo aktualnej tematyki dotyczącej wirusów) przygotowaną przez studentów Koła Naukowego „Insert”. Następnie obejrzeli widowiskowe pokazy chemiczne przygotowane przez studentów Koła Naukowego „Esprit”. W części tej aktywnie uczestniczył Opiekun koła,
dr hab. inż. Wiktor Bukowski.
Oprócz wykładów i prezentacji uczniowie szczególnie zainteresowani rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych. Na zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Wydziału Chemicznego mieli możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą i metodami badawczymi.

 

Aplikacja
mobilna!

Bądź na bieżąco i pod ręką z aktualnościami w naszej szkole.

Skorzystaj z Chrome by zainstalować aplikację.

Przejdź do Facebooka
Zainstaluj na telefonie już teraz!

Nasze social media

Ostatnie ruchy naszego liceum w sieci