Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PRZYRODA ZIEMI LEŻAJSKIEJ W OBIEKTYWIE”

Organizatorzy:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie, Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej.

Osoby odpowiedzialne:

 • I LO: Edyta Brudniak
 • SP Brzóza Królewska: Edyta Brudniak, Barbara Lipińska, Elżbieta Stępniowska

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie
i Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.
 • Uwrażliwienie na piękno środowiska naturalnego.
 • Propagowanie walorów przyrodniczych powiatu leżajskiego.
 • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotografią.
 • Integracja międzyszkolna dzieci i młodzieży.

Tematyka konkursu:

Fotografia powinna przedstawiać piękne, ciekawe miejsce lub obiekt przyrody ożywionej lub/i nieożywionej na terenie powiatu leżajskiego.

Czas trwania:

 • Prace należy składać do 1 czerwca 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2023

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują telefonicznie lub mailowo.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie wezmą udział uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie złożą zdjęcie na papierze wraz z załącznikami oraz prześlą na wskazany adres mailowy pracę w wersji elektronicznej.
Uczestnik może złożyć jedną pracę. Wymagany format zdjęć: A4 wywołany na błyszczącym papierze, w kolorze. Do prac należy dołączyć ich opis i dane uczestnika (Załącznik 1).

Wywołane zdjęcia należy dostarczyć do nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs oraz w wersji cyfrowej na adres: edyta.brudniak@zsbrzozakrolewska.gminalezajsk.pl

W konkursie wezmą udział jedynie prace autorskie. Niedozwolone jest kopiowanie zdjęć z Internetu. Każdy uczestnik składa oświadczenie o prawach autorskich (osoby pełnoletnie  Załącznik 2). Od osób niepełnoletnich wymagana jest ponadto zgoda i podpis rodziców albo opiekunów (Załącznik 3).

Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

 • I – klasy IV – VIII SP
 • II – klasy I – III LO

Uwagi końcowe:
Fotografie oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatorów.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie lub Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej.

Fotografie biorące udział w konkursie nie będą podlegać zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji zdjęć.

Do porania:
Regulamin konkursu (pdf)

 

Aplikacja
mobilna!

Bądź na bieżąco i pod ręką z aktualnościami w naszej szkole.

Skorzystaj z Chrome by zainstalować aplikację.

Przejdź do Facebooka
Zainstaluj na telefonie już teraz!

Nasze social media

Ostatnie ruchy naszego liceum w sieci