Emilia Kusiak wybrana do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem!

Emilia Kusiak wybrana do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem!
Emilia Kusiak wybrana do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem!
Miło jest nam poinformować, że uczennica klasy 4LOA została wybrana do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem!
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
Jakie są zadania RDzMP? Przede wszystkim opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń oraz programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Inicjowanie i wspieranie działań wzmacniających udział młodych Polaków w życiu publicznym. Tworzenie forum dialogu między trzecim sektorem a organami władzy publicznej w zakresie spraw młodego pokolenia. Wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodzieży (w tym młodzieżowych rad przy JST). Wyłanianie przedstawicieli polskiej młodzieży na fora międzynarodowych debat. Cieszy nas, że tak młoda osoba z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna będzie mogła przedstawić głos naszej młodzieży w Warszawie.

Aplikacja
mobilna!

Bądź na bieżąco i pod ręką z aktualnościami w naszej szkole.

Skorzystaj z Chrome by zainstalować aplikację.

Przejdź do Facebooka
Zainstaluj na telefonie już teraz!

Nasze social media

Ostatnie ruchy naszego liceum w sieci